Vores effekt

Socialt ansvar er kernen i vores arbejde. Vil du være med på vores rejse?

Kontakt os

Vi arbejder hårdt på at opnå noget, vi er stolte af: at tilbyde finansiel inklusion og optimale betingelser for små erhvervsdrivende i Danmark. 

Ved at give virksomhedsejere adgang til bankydelser, træning og støtte hjælper vi dem med at skabe og fremme deres forretning og i sidste ende deres levebrød. 

Gevinsten er tredelt: for virksomhedsejerne, deres familier og samfundet.

47%

Af vores kunder har brugt iværksætteri til at komme af offentlige ydelser

56%

Af vores kunder har skabt et ekstra job oveni deres eget

118

Virksomheder anbefalet til banker

100

Godkendt til erhvervskonto

85%

Succesrate

Tal opdateret i oktober 2023

Hvordan kan vi kvantificere effekten af vores indsats?

En måde at vurdere effekten af vores indsats på er at se på minimumsgevinsten for samfundet, når folk fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse.

Den samfundsmæssige gevinst kommer primært fra to faktorer:

  •  Besparelser i offentlige udgifter
  •  Indtægter fra skatter

Når et menneske går fra at være afhængig af social støtte til at blive virksomhedsejer, som det er tilfældet for en tredjedel af Finklusivs kunder, forstærkes gevinsten.

Vi benytter Cabi's sociale beregner til at kvantificere vores effekt.

Ud over de direkte økonomiske fordele er der også yderligere positive effekter at overveje. Sådanne afledte effekter kan for eksempel komme fra sparede sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere omkostninger til boligstøtte osv.

Der er også en række ikke-kvantificerbare effekter, der skal tages i betragtning. Selvstændighed og økonomisk stabilitet kan bidrage væsentligt til en persons følelse af værdighed, selvværd og generelle velvære.

Disse immaterielle faktorer er afgørende for personlig vækst, empowerment og inklusion i det sociale fællesskab.


6 årsager til, at virksomhedsejere bliver afvist af banken
- og hvordan Finklusiv arbejder for at løse det

-
BARRIERER
LØSNINGER
1
Lovgivning

Heftig finansiel regulering stiller strenge krav til bankerne, hvilket direkte påvirker deres godkendelseskriterier og forhøjer afvisningsgraden, især for brancher, der betragtes som højrisiko.

Information og støtte

Kurser om ”best practices” og nem adgang til information om relevant lovgivning forbedrer virksomhedsejernes mulighed for at forstå og opfylde godkendelseskriterierne fra bankerne.

2
Dokumentation

Virksomhedsejerne kæmper for at opfylde bankernes strenge dokumentationskrav på grund af høj kompleksitet og utilstrækkelig økonomisk planlægning.

Screening og assistance

Hjælp til forretningsplanlægning, budgettering og udarbejdelse af ansøgning i kombination med screening, dataverifikation og kvalitetstjek sikrer, at virksomhederne kan opfylde bankernes dokumentationskrav.

3
Performance

Virksomheder karakteriseret ved ingen eller begrænset historik, lav og uforudsigelig indkomst, begrænset likviditet, få aktiver og lav egenkapital anses ikke som attraktive af bankerne.

Virksomhedscoaching

Coaching, mentoring og sparring om økonomistyring og forretningsudvikling kan forbedre virksomhedernes attraktivitet og økonomiske resultater.

4
Digitalisering

Den øgede digitalisering af banktjenester ekskluderer de virksomhedsejere, der har mangelfulde digitale brugerkompetencer og manglende erfaring med it.

Digitale kundskaber

Praktisk teknisk support, adgang til it-udstyr og tilpassede tutorials udvikler virksomhedsejernes digitale færdigheder.

5
Kommunikation

Kulturelle- og sproglige misforståelser kombineret med lav finansiel forståelse resulterer ofte i dårlig kommunikation mellem virksomhedsejerne og bankerne.

Finansiel forståelse

Virksomhedsejernes økonomiske og finansielle kompetencer forbedres gennem skræddersyede kurser, der også har til formål at opbygge interkulturel knowhow og adressere almindelige kulturelle misforståelser.

6
Mangel på tillid

Manglende gensidig tillid hæmmer et vellykket samarbejde mellem virksomhedsejerne og bankerne.

Tillidsfulde relationer

Opbygning af tillid gennem engagerede relationer kan bygge bro mellem virksomhedsejerne og bankerne for at sikre et vellykket samarbejde.

Rapporter og data

Finklusiv's Data Updates

Vi har indsamlet opdaterede data om flygtninge i Danmark, hvor de kommer fra og deres indtægtskilde.

Baseline Research

I denne rapport har vi har indsamlet information om flygtninges situation i vores region, f.eks. hvor de kommer fra, og hvordan de bygger deres liv i deres nye værtsland.