Vilkår og betingelser

Ikrafttrædelsesdato: 1. Januar 2021.

Platformen tilgængelig via finklusiv.dk-domænenavnet ("Hjemmesiden") leveres af FINKLUSIV APS (i det følgende benævnt "os", "vi" eller "Virksomheden"), en dansk enhed med registreret adresse på Enghavevej 80C, 2450 København SW (Danmark) og CPR (Dansk skatteregistreringsnummer) 41097310. Virksomheden er registreret i det centrale virksomhedsregister. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til contact@finklusiv.dk.

1. Generelt

Disse brugsbetingelser er en juridiske aftale mellem dig og virksomheden og regulerer adgangen til, browsing og brug af hjemmesiden. Ved at få adgang til hjemmesiden accepterer du at være bundet af disse vilkår. I tilfælde af at du ikke er enig i de vilkår og betingelser, der er angivet heri, skal du afstå fra at få adgang til og bruge hjemmesiden. Hvis du er i tvivl i forbindelse med disse betingelser, bedes du kontakte contact@finklusiv.dk.

2. Formålet med webstedet

Formålet med hjemmesiden er at give generel og forretningsinformation om virksomhedens aktivitet og med hensyn til brugere, der har oprettet en konto i overensstemmelse med servicevilkårene, muliggør brugen af ​​de tjenester, der tilbydes af os, bestående af forretnings- og iværksætterstøttetjenesterne og andre tjenester, som vi kan tilbyde fra tid til anden (utvetydigt benævnt "tjenesterne").

Hjemmesiden er ikke målrettet mod og er heller ikke beregnet til brug af nogen under 16 år. Du skal være mindst 16 år for at få adgang til hjemmesiden og bruge tjenesterne. Hvis du er mellem 14 og 16 år, må du kun bruge webstedet under opsyn af en forælder eller værge.

3. Information tilgængelig på webstedet

Vi bestræber os på at sikre, at alle generelle og forretningsoplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, er omfattende og fejlfri, og vi gennemgår regelmæssigt indholdet, informationen og alle andre data af enhver art, der er inkluderet på hjemmesiden. Du accepterer dog, at alle tilgængelige data på hjemmesiden kun gives til informationsformål, og at virksomheden ikke garanterer eller påtager sig noget ansvar for eventuelle fejl i oplysningerne. Vi anbefaler dig, at du fra tid til anden søger efter opdateringer eller ændringer af indholdet på hjemmesiden.

4. Din brug af hjemmesiden

Du skal bruge hjemmesiden i overensstemmelse med lov og offentlig orden. Især forpligter du dig til ikke at bruge hjemmesiden til at forfølge ulovlige formål imod rettighederne og legitime interesser fra os eller enhver anden tredjepart eller på nogen anden måde, der kan manipulere, forstyrre, overbelaste eller på anden måde skade hjemmesiden eller tjenesterne . Du forpligter dig til at overholde instruktioner eller anbefalinger fra os eller af enhver person, der handler på vegne af virksomheden i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden eller tjenesterne.

5. Erstatning

Du skal skadesløse, forsvare og holde selskabet, dets officerer, direktører, medarbejdere, agenter, partnere, leverandører og / eller licensgivere uskadelige og holder dem skadesløs fra og mod ethvert krav, tab, udgift, ansvar, skade eller krav - herunder rimelige advokatsalærer - relateret til, som følge af eller angiveligt stammer fra din brug af hjemmesiden imod loven eller i overtrædelse af disse betingelser eller enhver anden kontraktmæssig forpligtelse, du har påtaget dig over for virksomheden.

6. Ansvarsbegrænsning

Vi bestræber os på at sikre, at hjemmesiden er tilgængeligt og fungerer fuldt ud. I det maksimale tilladte omfang i henhold til gældende lovgivning garanterer vi dog ikke, at hjemmesiden altid vil være tilgængeligt, uforstyrret og fejlfrit. Især men uden begrænsning holdes vi ikke ansvarlige i tilfælde af:

-Tekniske fejl, der forhindrer regelmæssig brug af hjemmesiden og forårsaget af force majeure-omstændigheder eller andet; -Vedligeholdelsesarbejder, der påvirker tilgængeligheden og adgangen til hjemmesiden; -Skader baseret på indholdet af hjemmesiden; Forkert brug af hjemmesiden eller ulovligt brug, disse vilkår eller andre aftaler mellem dig og virksomheden; -Uautoriseret tredjepartsadgang til hjemmesiden eller tjenesterne; -Konflikter, der opstår mellem dig og andre brugere af hjemmesiden ; eller -Indhold uploadet af dig til hjemmesiden.

7. Intellektuel ejendomsret

Alle værker, varemærker, software eller andet indhold og kreationer, der vises på hjemmesiden eller på anden måde leveres eller stilles til rådighed af os via hjemmesiden eller tjenesterne, ejes af virksomheden eller er licenseret til os af deres ejer. Medmindre det udtrykkeligt er givet af deres tilsvarende rettighedshavere eller ved lov, har du ingen brugs- eller ejerskabsret til ovennævnte indhold og kreationer bortset fra til brug af hjemmesiden og / eller tjenesterne under de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne brugervejledning. . Derfor, medmindre du er godkendt i henhold til dette afsnit eller disse betingelser, må du ikke distribuere, reproducere eller kopiere, kommunikere til offentligheden, transformere eller ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde bruge og udnytte værkerne.

8. Fortrolighed og cookiepolitik

Din brug af hjemmesiden og / eller tjenesterne kan resultere i indsamling og yderligere behandling af oplysninger, herunder oplysninger af personlig karakter. Vi informerer dig, når indsamlingen og behandlingen finder sted, og behandlingen er underlagt vores fortrolighedspolitik og cookiepolitik.

9. Links til tredjeparts hjemmesider

Vi er ikke ansvarlige for hjemmesider og indhold, der leveres af tredjeparter, der er linket eller indlejret i Tjenesterne, hverken som reklamebannere eller på anden måde inkluderet i noget af hjemmesidens indhold. Vi er ikke forpligtede til at gennemgå indholdet af de nævnte hjemmesider og de tjenester eller produkter, som tredjeparter kan tilbyde gennem dem, og deres eksistens betyder ikke, at vi støtter, promoverer, støtter, sponsorerer, garanterer eller anbefaler de linkede hjemmesider, indhold , tjenester eller produkter. Du anerkender, at vilkår og betingelser kan gælde for adgang til og brug af nævnte tjenester, produkter og hjemmesider, og at du er ansvarlig for at gennemgå og acceptere dem.

10. Ændringer af hjemmesiden

Vi kan opdatere, slette, ændre eller ændre tjenesterne, hjemmesiden og de oplysninger, der leveres via hjemmesiden fra tid til anden. På samme måde kan vi fra tid til anden slette adgang til tjenesterne eller hjemmesiden ved at give en rimelig varsel på forhånd.

11. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

Parternes rettigheder og forpligtelser under disse betingelser er underlagt dansk lovgivning. Dette forhindrer ikke anvendelsen af ​​de obligatoriske rettigheder, du er berettiget til i henhold til din gældende lov, i tilfældet at du optræder som forbruger.

Hvis du handler som forbruger, kan du også få adgang til Den Europæiske Unions online tvistbilæggelsesside.

Miscellanea

Ulovligheden, ugyldigheden, ugyldigheden eller uigennemføreligheden af ​​nogen af ​​sektionerne i disse betingelser påvirker ikke gyldigheden af ​​dens øvrige bestemmelser, som forbliver i fuld kraft og virkning. Sådanne sektioner skal erstattes eller integreres i andre, der i overensstemmelse med loven svarer til formålet med de erstattede sektioner.

Hvis vi, på et eller andet tidspunkt, ikke reagerer på en overtrædelse af disse betingelser af dig, vil denne svigt ikke give afkald på vores ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende overtrædelser. Et afkald er kun bindende for virksomheden, hvis det er skriftligt og underskrevet af virksomheden.