Vilkår og betingelser

-

1. Generelle forhold

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder mellem Finklusiv ApS, CVR-nr. 41097310, Enghavevej 80C, 2450 København SV (”vi”, ”os” eller ”Finklusiv”) og kunden (”du”, ”dig” eller ”kunden”) vedrørende salg og levering af de produkter og ydelser, som Finklusiv tilbyder. Disse generelle vilkår er senest opdateret og er gældende fra xx. Juni 2022. Særlige betingelser for visse produkter og ydelser kan være gældende og gælder i så fald i tillæg til generelle vilkår og betingelser.

1.2 Du skal være kunde for at kunne bestille ydelser hos Finklusiv. Finklusiv støtter erhvervsdrivende selvstændige, og virksomhedsejere som er finansielt ekskluderet, med at få adgang til en erhvervskonto for deres virksomhed. Enhver, der er myndig og ret til at indgå aftaler, driver virksomhed, og bliver godkendt fra Finklusiv efter tilgængelige procedure, kan blive kunde hos Finklusiv.

1.3 Alle priser på websitet er i danske kr. og eks. 25% moms, som tilføjes dertil. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for: Valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer.

1.4 En juridisk bindende aftale mellem dig og Finklusiv er først indgået, når du har betalt det indledende administrative gebyr.

Indtil du modtager en faktura, er Finklusiv berettiget til at annullere din ordre helt eller delvis.

1.5 I tilfælde af, at du ikke er enig i de vilkår og betingelser, der er angivet heri, skal du afstå fra, at få adgang til og bruge vores tjeneste. Hvis du er i tvivl i forbindelse med disse betingelser, bedes du kontakte: contact@finklusiv.dk.

1.6 Finklusiv forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser, herunder retten til at justere priser i henhold til pkt. 3 i disse vilkår og betingelser.

2. Aftalen og ydelsen

2.1 Finklusivs ydelser leveres til slutbrugere i Danmark.

2.2 Oplysninger på Finklusivs hjemmeside om produkter og ydelser er ikke bindende, før du og Finklusiv har indgået en aftale, se også pkt. 1.4 og pkt. 2.3.

2.3 Aftale processen sættes i gang efter, du har udfyldt et ansøgningsskema, og modtaget et skriftlig svar fra Finklusiv - dvs. efter at have sendt en konkret ansøgning om støtte til at søge om en erhvervskonto i en bank, uploaded alle nødvendige dokumenter på den rette platform, og betalt administrativ/vurderings gebyr.

Har banken godkendt Finklusivs anbefalling af klienten ansøgning om erhvervskonto, skal du desuden betale et succes gebyr.

Finklusiv forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden at angive årsagen hertil.

2.4 Vurderer Finklusiv at din ansøgning har gode chance for at være acceptetet i en Bank, indgår vi i et samarbejde med dig til at udfylde evt. yderligere nødvendige dokumenter, og sender derefter en komplet ansøgning fil til en partner bank sammen med vores anbefalinger om, at banken indgår et kundeforhold med dig og din virksomhed.

2.5 Processen er således, at Finklusiv informerer dig om hvilke yderligere dokumenter er nødvendige, for at bygge en komplet ansøgning fil efter partner bankers krav. Finklusiv møder dig også, via videomøde eller fysisk møde, for at hjælpe dig med at udfylde bankens skabeloner, og samle de evt. sidste dokumenter til din fil.

Som en del af processen tilbyder Finklusiv et kursus med råd om hvordan en erhvervskonto skalbruges bedst, i overensstemmelse med en banks forventninger. Ved at indgå et klientforhold med Finklusiv forpligter klienten sig til at følge det kursus og bestræbe sig på at forstå kursets indhold.

2.6 Er klienten godkendt fra Banken til at åbne både erhvervs og privat konti, kan klienten kontakte Finklusiv for hjælp til at onboarde bankens systemer og åbne kontiene.

2.7 Klientforholdet ender 3 måneder efter at Finklusiv har hjulpet klienten med at få adgang til erhvervsrelateret bankprodukter med success. Klienten forpligter sig til at møde Finklusiv i et fysisk møde eller et telefonmøde for en afslutningssamtale.

2.8 Finklusiv giver ingen garanti for, at banken vil godkende vores anbefaling da banken altid foretager sin egen vurdering af vores anbefalinger.

2.9 Finklusiv forholder sig retten til at annullere en anbefaling, hvis;

     A- du har angivet forkerte eller mangelfulde oplysninger om dig selv og/eller din virksomhed,

     B - hvis du sender ikke de nødvendige dokumenter efter en frist på 2 måneder efter at have modtaget vores anmodning herom

     C- hvis du står ikke til rådighed til at mødes på et rimeligt tidspunkt, der passer begge parter. Finklusiv stiller mindst tre forskellige mødetidspunkter til rådighed inden for almindelig arbejdstid.

     D - hvis Finklusiv vurderer, efter analyse af din sag, at din ansøgning ikke vil blive godkendt fra Bankens side,

     E- i tilfælde af force majeure-lignende hændelser såsom naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder, strejke, lockout, blokade eller andre forhindrer for aftalemæssig levering, ulykkeshændelser, trafik forstyrrelser, dårlige vejrforhold eller andre omstændigheder uden for Finklusivs kontrol. Finklusiv giver dig meddelelse hurtigst muligt, hvis et sådant ekstraordinært tilfælde foreligger.

3. Betaling
 
Ydelsen betales med bankoverførsel til konto Reg.nr.: 5958. Kontonr.: 2008781 
 
Din virksomhedsnavn bør skrives i tekstfeltet ' Tekst til modtager' ved betaling.
 
Faktura er sendt når betalingen er modtaget.
 
Prisen er den følgende:
 
Enkelmandsvirksomheder med omsætning < 300.000 kr
- Administrativ gebyr - 1.000 kr
– - Success gebyr (hvis erhvervskonto er godkendt) - 4.000 kr
 
ApS og Enkeltmandsvirksomheder med omsætning > 300.000 kr
- Administrativ gebyr - 2.000 kr
– - Success gebyr (hvis erhvervskonto er godkendt) - 8.000 kr
 
De ovennævnte priser er eksklusiv moms, der tillægges fakturaen.
 
4. Varighed og ophør
 
4.1 Aftalen mellem dig og Finklusiv er tidsbegrænset. Sender du ikke de nødvendige dokumenter inden for 2 måneders frist efter, at du har modtaget liste over nødvendige dokumenter, eller betaler du ikke administrative gebyr inden for 1 måneds frist efter at have fået faktura, anses aftalen for opsagt.

4.2 En aftale mellem dig og Finklusiv, kan opsiges af dig gennem skriftlig meddelelse til Finklusiv i visse tilfælde. Finklusiv kan i konkrete tilfælde give meddelelse om afvigelse herfra.

4.3 Ved opsigelse af en aftale mellem dig og Finklusiv, refunderer Finklusiv ikke det administrationsbeløb, du har betalt, selvom du har uploaded de nødvendige oplysninger og fået din ansøgning vurderet, hvis Finklusiv i en periode på mere end 30 dage efter at have meddelt dig ,at Finklusiv har vurderet din ansøgning ikke har kunnet komme i kontakt med dig. Dette gælder også, hvis du ikke løbende samarbejder med Finklusiv om de nødvendige skridt i samarbejdet. 
 
5. Information tilgængelig på webstedet
 
Vi bestræber os på at sikre, at alle generelle og forretningsmæssige oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden, er grundige og fejlfri. Til det formål, gennemgår Finklusiv indholdet regelmæssigt.
Den enkelte klient er dog indforstået med, at alle tilgængelige data på hjemmesiden kun gives til informationsformål. Følgelig kan virksomheden hverken garantere eller påtage sig noget ansvar for skader eller fejl, der er opstået som følge af brug mulige fejlbehæftede datamateriale på hjemmesiden. Derfor anbefaler vi, at klienten fra tid til anden søger efter opdateringer eller ændringer af indholdet på hjemmesiden.
 
6. Vilkår for brugen af hjemmesiden
 
Oplysningerne på denne hjemmeside og enhver hjemmeside, der drives for eller på vegne af Finklusiv, er kun til informationsformål og skal ikke anses for at skabe et konsulent-klient-forhold eller som at yde professionel rådgivning. Læsere er ansvarlige for at indhente sådan rådgivning fra deres egen rådgiver. Finklusiv påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar, som kan følge af eller relatere til brugen af ​​webstederne eller indholdet deri. Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne hjemmesider, og eksterne hjemmesider kan linke til Finklusivs hjemmesider. Finklusiv er ikke ansvarlig for indholdet eller driften af ​​sådanne eksterne websteder og fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til indholdet eller driften af ​​sådanne eksterne websteder.
 
7. Ansvarsbegrænsning
 
Finklusiv ApS bestræber sig på, at sikre, at hjemmesiden til hver en tid er tilgængeligt og fungerer optimalt. DetteHer til trods, garanterer vi dog ikke, at hjemmesiden altid vil være tilgængelig, uforstyrret og fejlfri. Finklusivtager derfor ikke ansvar for fejl af følgende art :

      a. Tekniske fejl, der forhindrer regelmæssig brug af hjemmesiden og forårsaget af force majeure-omstændigheder eller andet;

      b. Vedligeholdelsesarbejder, der påvirker tilgængeligheden og adgangen til hjemmesiden;

      c. Skader, der kan tilskrives klientens uagtsom omgang med indholdet af hjemmesiden; forkert eller ulovligt brug af hjemmesiden eller klientens øvrige misbrug af de enkelte aftale vilkår ;

      d. Uautoriseret tredjeparts adgang til hjemmesiden eller/og vores øvrige serviceydelser ; -Konflikter, der opstår mellem klienten og de andre brugere af hjemmesiden ; eller -Indhold uploadet af klienten på hjemmesiden.

 8. Intellektuel ejendomsret

Alle værker, varemærker, software eller andet indhold, der vises på hjemmesiden eller på anden måde leveres eller stilles til rådighed af os via hjemmesiden eller tjenesterne ejes af virksomheden eller er licenseret til os af deres ejer.

Medmindre en skriftlig tilladelse er afgivet af deres tilsvarende rettighedshavere, eller sådanne tilladelse fremgår af en aftale eller ved lov, har klienten hverken brugs- eller ejendomsret over ovennævnte indhold.

Følgelig, må klienten ikke distribuere, reproducere eller kopiere, , offentliggøre, transformere eller ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde bruge og udnytte Finklusivs serviceydelser.

9. Fortrolighed og cookiepolitik

Din brug af hjemmesiden og / eller tjenesterne kan resultere i indsamling og yderligere behandling af oplysninger, herunder oplysninger af personlig karakter. På linje med de gældende regler på det område, bliver den enkelte klient løbende underrettet herom, hver gang Finklusiv ApS foretager sig databehandling eller data indsamling af denne art.

Se Finklusivs persondatapolitik for en nærmere gennemgang heraf.

10. Links til tredjeparts hjemmesider

Vi er ikke ansvarlig for hjemmesider og indhold, der leveres af tredje parter, der er linket eller indlejret i Tjenesterne, hverken som reklame banner eller på anden måde inkluderet i noget af hjemmesidens indhold. Finklusiv ApS er ikke forpligtede til at gennemgå indholdet af de nævnte hjemmesider og de tjenester eller produkter, som tredje parter kan tilbyde derigennem.

Deres eksistens betyder ikke, at Finklusiv støtter, promoverer, sponsorerer, garanterer eller anbefaler de forbundne hjemmesiders indhold, tjenester eller produkter.

Omvendt, ved at bruge disse, anerkender klienten, at øvrige vilkår og betingelser kan gælde for adgang til og brugen af de nævnte tjenester, produkter og hjemmesider,

11. Ændringer af hjemmesiden

Finklusiv forbeholder sig retten til at opdatere, slette, ændre eller modificere sine tjenesteydelser og hjemmeside samt andet datamateriale, der heraf fremgår, periodisk.

Heraf følger, at adgang til vores tjenesteydelser og hjemmeside ville blive begrænset periodisk.

12. Gældende lovgivning og tvister

Parternes rettigheder og forpligtelser under disse betingelser er underlagt dansk lovgivning.