Privacy policy

Finklusiv ApS er et selskab registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR nummer 41097310

Vores hjemmesideadresse er https://www.finklusiv.dk/da/.

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i din anvendelse af Finklusiv ApS eller i øvrigt har nogen interaktion med os.

Finklusiv Aps behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og den supplerende databeskyttelseslov

Data controller

 Finklusiv ApS
CVR: 41097310
Enghavevej 80c
2450, Copenhagen SV

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give dem til os. Hvis du ikke ønsker det, kan det betyde, at vi ikke kan betjene eller levere bestemte ydelser til dig.
 
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan inddeles i fire kategorier:
• Dit samtykke
• For at opfylde kontrakten med dig
• Fordi vi har en retlig forpligtelse
• Vores legitime interesse.
• Markedsføring
 
Du kan læse nærmere om dem nedenfor.
 
Dit samtykke
 
Finklusiv ApS behandler personoplysninger om dig fordi du har givet samtykke hertil. Det kan for eksempel være i forbindelse med en indledende henvendelse fra dig til os herunder, hvis du har besøgt vores hjemmeside. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet det til os, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os, hvor du vil blive gjort opmærksom på eventuelle følger ved tilbagetrækningen. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 
For at opfylde kontrakten med dig
 
Finklusiv ApS behandler også personoplysninger om dig fordi vi skal opfylde en kontrakt med dig. Når du er kunde hos Finklusiv ApS har vi indgået en aftale. Med henblik på at opfylde denne aftale har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Det kan også ske i forbindelse med udstedelse af fakturaer eller lignende transaktioner, der er nødvendige for kundeforholdet. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra b.
 
Fordi vi har en legetim interesse heri
 
Finklusiv ApS behandler personoplysninger om dig fordi vi har en legitim interesse heri. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det gør vi, når vi har vurderet at vores legitime interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det vil fx være til forebyggelse af misbrug og tab, styrkelsen af IT sikkerheden og direkte markedsføringsaktiviteter. . Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
For at opfylde en retlig forpligtelse
 
Vi vil i visse tilfælde være forpligtede til at udlevere oplysninger til offentlige myndigheder for eksempel med henblik på at forebygge hvidvask, økonomisk kriminalitet eller lignende. Det juridiske grundlag er Databeskyttelsesforeningens artikel 6 litra c og litra e.
 
Med henblik på markedsføring
 
Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring. Yderligere til analyser som vi bruger internt i Finklusiv ApS. Det retlige grundlag for vores behandling af persondata til markedsføringsformål er vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig. . Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 
Hvis du ikke ønsker, at modtage markedsføringsmateriale fra Finklusiv ApS, kan du gøre indsigelse på info@finklusiv.dk mailto:info@finklusiv.dk
 
Web browser cookies
 
Finklusivs hjemmeside benytter "cookies" for at forbedre Brugernes oplevelse. Brugerens webbrowser gemmer cookies på sin harddisk til registreringsformål og til tider for at tracke oplysninger om dem. Brugere kan vælge at sætte deres browser til at afvise cookies eller varsle dig, når cookies bliver sendt. Brugeren skal dog være opmærksom på, at visse dele af Hjemmesiden herefter kan have nedsat funktionalitet.
 
Hvordan anvender vi dine personoplysninger
 
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er kundehåndtering. Vi behandler oplysninger om dig for at kunne rådgive dig bedst muligt om hvordan du kan opbygge fin ansøgningsfil på den beste måde til at få en erhvervskonto i en bank, og hvordan du kan opbygge en godt forhold til din bank så du kan opnå et langsigtet samarbejde med den.
 
I den forbindelse videregiver vi dine persondata til banken.
 
Hvis du ikke ønsker, at modtage markedsføringsmateriale fra Finklusiv ApS, kan du gøre indsigelse på info@finklusiv.dk
Hvis du ikke ønsker, at modtage markedsføringsmateriale fra Finklusiv ApS, kan du gøre indsigelse på info@finklusiv.dk mailto:info@finklusiv.dk
 
Leverandør / Samarbejdsparter
 
Hvis du samarbejder med eller er leverandør med Finklusiv ApS, så kan vi behandle personoplysninger om dig. Formålet med behandlingen er at opnå den ydelse, som vi har aftalt med dig eller din arbejdsgiver, herunder at vi kan kommunikere med dig og/eller den virksomhed du arbejder for.
 
Vi anvender NewBanking Identity som en tredjepartsleverandører af ydelser, som opbevarer dine personoplysninger. Alle data opbevares krypteret og kan ikke tilgås eller behandles af andre end dem du specifikt har givet adgang. Du kan administrere det indhold og de oplysninger, du deler, når du bruger NewBanking, ved at logge ind på via www.NewBanking.com. Du kan også downloade oplysninger, der er tilknyttet din NewBanking-konto, gennem www.NewBanking.com.
Her kan du læse mere om NewBankings privatlivspolitik Her kan du læse mere om NewBankings privatlivspolitik.
 
Du har besøgt vores Facebook side
 
Hvis du har besøgt Finklusiv ApS på Facebook, så har Facebook placeret cookies på din computer eller andet medium du har brugt til at besøge siden. Vi er fælles dataansvarlige med Facebook, for denne behandling af dine personoplysninger. Formålet med denne behandling er at få et bedre kendskab til dig som besøger Finklusiv ApS på Facebook.
 
Du skal rette henvendelse til Facebook, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder i forhold til Facebook. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder i forhold til de oplysninger, som vi på denne måde er kommet i besiddelse af, skal du rette henvendelse til os, som det fremgår af nærværende persondatapolitik
 
Du har besøgt vores LinkedIn side
 
Hvis du har besøgt Finklusiv ApS på LinkedIn, så har Facebook placeret cookies på din computer eller andet medium du har brugt til at besøge siden. Vi er fælles dataansvarlige med LinkedIn, for denne behandling af dine personoplysninger. Formålet med denne behandling er at få et bedre kendskab til dig som besøger Finklusiv ApS på LinkedIn.
 
Du skal rette kontakt til LinkedIn, hvis du ønsker at bruge dine rettigheder i forhold til Linkedin. Hvis du ønsker at bruge dine rettigheder i forhold til de oplysninger, som vi på denne måde er kommet i besiddelse af, skal du rette henvendelse til os, som det fremgår af nærværende persondatapolitik
 
Hvilke personoplysninger behandler vi?
 
Afhængig af karakteren af din henvendelse til Finklusiv ApS indsamler vi en række personoplysninger om dig.
Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler oplysninger der er nødvendige til det enkelte formål, og denne liste ikke nødvendigvis afspejler alle de oplysninger som vi har indsamlet om netop dig. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 
Identifikationsoplysninger, herunder; navn, køn, CPR-nummer, e-mail og telefonnummer.
 
Andre identifikationsoplysninger kan være: Fødested, uddannelse og beskæftigelse, civilstand, opholdstilladelse, Id-kort som pas, kørekort og sygesikringskort.
 
Dine relationer, herunder; familierelationer, værge og fuldmagtsrelation.
 
Oplysninger om værdier, herunder; ejendomsoplysninger, bil og andre transportmidler, værdipapirer i depot, og øvrige aktiver.
 
Andre oplysninger, herunder; rådgivningsberegninger, kunderapporter og oversigter, kundeklager, korrespondance, mødedokumenter, betalinger, samtykkeerklæringer og vurderingsoplysninger.
 
Rådgivningsgrundlag, herunder; økonomi, kreditsituation, skatteoplysninger, kreditmæssige forhold, kun-dens behov, drømme og ønsker, salgsmuligheder og salgsstrategier.
 
Transaktioner, herunder; handler og bestillinger, banktransaktioner, kreditkort transaktioner og betalinger.
 
I Finklusiv ApS indsamler og behandler vi som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv giver oplysninger til os, der indeholder følsomme personoplysninger fx oplysninger fra et møde eller et budget, om dit helbred eller at du er medlem af en bestemt fagforening, anser Finklusiv ApS som dit udtrykkelige samtykke til behandling af disse oplysninger. Vores juridiske behandlingsgrundlag herfor er artikel 9, stk. 2 litra a i databeskyttelsesforordningen. Vi behandler ikke disse oplysninger i andre sammenhænge, og de slettes når de ikke længere er relevante.
 
Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
 
Vi vurderer løbende, hvornår det ikke længere er nødvendigt at opbevare dine data. I den forbindelse inddrager vi blandt andet hensynet til, at oplysningerne er tilgængelige for dig inden for forældelsesfristerne og hensynet til dokumentation af vores rådgivning.
 
Vi sletter ikke dine personoplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig. Specifikke oplysninger gemmer vi i længere tid. Det vil være oplysninger som skal kunne fremfindes i henhold til lovgivning fx hvidvaskloven.
 
Hvis du har været kunde hos os er vi efter hvidvasklovgivningen opbevares personoplysninger om dig i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.
 
Videregivelse af dine personoplysninger
 
For at kunne opfylde betingelserne i vores aftaler med dig, har vi brug for at overføre dine personoplysninger til andre selskaber, som leverer kontraktmæssige ydelser til os. Vi kan bruge databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Brug af andre selskaber er baseret på databehandleraftaler eller anden kontrakt, og vi har sikret at rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine persondata.
 
Vi kan også dele dine oplysninger med kompetente domstole og myndigheder, når vi er juridisk forpligtet til at gøre det (for eksempel at lade sådanne organer undersøge, forhindre eller handle mod ulovlige aktiviteter), eller vi er nødt til at gribe ind for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder.
 
Profilering og automatiske afgørelser
 
Vores processer kan i visse tilfælde være delvist automatiseret, og derfor ske en automatisk evaluering af dine personoplysninger fx for at analysere dine økonomiske forhold. Inden en beslutning bliver taget, vil behandlingen altid være forbi en medarbejder, som har den fornødne kompetence og mulighed for at ændre afgørelsen, inden sagen afsluttes.
 
Virksomheden indgår skriftlige aftaler med alle underprocessorer, der beskæftiger sig med leveringen af ​​tjenesterne, herunder de sikkerhedsforanstaltninger og garantier, der kræves i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning nr. 679 \ 2016, "GDPR"), især med hensyn til gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i GDPR.
 
Med hensyn til databrud, underretter vi dig uden unødig forsinkelse, når vi bekræfter, at der er fundet et databrud, der påvirker personoplysninger. Vi giver dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan opfylde eventuelle forpligtelser til at rapportere eller informere kompetente myndigheder eller registrerede. Vi vil samarbejde med dig og tage rimelige kommercielle skridt, som er instrueret af dig for at hjælpe med efterforskning, afbødning og afhjælpning af hver sådan databrud. For at undgå tvivl er du ansvarlig for både at indgive rapporter, der kræves i henhold til gældende lov, og underrette registrerede, og du skal forsvare, skadesløse og holde os uskadelige for alle omkostninger (inklusive advokatsalærer), bøder eller sanktioner eller eventuelle skader, som manglende handling på din side kan medføre.
 
Dine rettigheder
 
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:
 
  • få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre oplysninger
  • gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne
  •  bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  •  i særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen.
  •  I visse tilfælde ret til at transmittere oplysningerne (dataportabilitet)
 Du skal kontakte os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk. datatilsynet.dk.
 
Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)
 
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, som vi har registeret om dig. Denne ret kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers data.
 
Ret til indsigelse
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til markedsføring.
Ret til berigtigelse (Rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og vi vil så vidt muligt selv holde dine oplysninger opdateret.
 
Ret til sletning
 
Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Denne ret kan være begrænset af hensyn til vores eller andres legitime interesser herunder kan vi være forpligtet til at opbevare oplysninger i længere tid.
 
Ret til begrænsning af behandling
 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til transmittere oplysninger (Dataportabilitet)
 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du skal kontakte os, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder. Det kan du gøre ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige :
Den dataansvarlige i Finklusiv ApS
Marie B. Olafsdottir
 
Klage til Datatilsynet
 
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivning, bedes du kontakte os. Du kan skrive til os på e-mail, og vi vil håndtere din henvendelse hurtigst muligt, så eventulle misforståelser kan blive rettet.
Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 
-
Version 30 Juni 2022